drevovýroba
dom | byt | záhrada

Drevostavby

Drevostavby

Základný nosný prvok drevostavieb je drevený rám zo smrekového, alebo jedľového reziva. Tento rám tvorí základ pre obvodové aj priečkové panely /steny/. Hrúbka rámu je v našich bežne používaných konštrukciách 12-14 cm. Priestory medzi nosnými prvkami sú vyplnené tepelnou izoláciou s rovnakou hrúbkou ako rám. Obojstranné opláštenie rámu pomocou veľkoplošných OSB dosiek zabezpečuje priestorovú tuhosť a stabilitu objektu. Z exteriéru sa na panel aplikuje kontaktný zatepľovací systém s exteriérovou omietkou. Interiér je ukončený sadrokartónovými doskami s konečnou povrchovou úpravou farbou, omietkou alebo tapetou.

Stropná konštrukcia je tiež tvorená základnými drevenými nosnými prvkami. Výplň tepelnou izoláciou je závislá od toho či sa jedná o poschodový dom alebo prízemný. Stropný panel je zo spodnej strany uzatvorený dreveným, alebo hliníkovým roštom a sadrokartónovou doskou s konečnou povrchovou úpravou. Horná strana je uzatvorená OSB doskami, na ktoré je aplikovaná konštrukcia podlahy.Krov má skladbu konštrukcie tiež závislú od typu domu. Nosné drevené prvky /krokvy/ sú z exteriéru zakryté paropriepustnou fóliou, kontralatami a latami, na ktoré ju upevnená hlavná strešná krytina. Interiérová strana je opatrená parotesnou fóliou, roštom a sadrokartónom s konečnou povrchovou úpravou.Toto je samozrejme veľmi stručný opis konštrukcie a len jedna z mnohých používaných variant. Pre každý element platí veľa zásad, prespisov s ohľadom na statické, teplotechnické vlastnosti, difúziu vodných pár, neprievzdušnosť. Návrh týchto konštrukcií patrí k projektovaniu samotnej drevostavby a ovplyvňujú ho aj finančné možnosti investora. Preto je potrebný individuálny prístup ku každému rodinnému domu.